Vol617女神绮里嘉Carina长三角旅拍私房性感内衣秀完美身材诱惑写真51P绮里嘉美媛馆

Vol617女神绮里嘉Carina长三角旅拍私房性感内衣秀完美身材诱惑写真51P绮里嘉美媛馆

针八分,留七呼,灸五壮。 又云:疠者有荣气热腐,其气不清。

芦荟丸中细辛草,牛胆羚羊柏子参,通明防蔚参苓黑,桔梗车前柏子仁。[5]从颔厌后行耳前曲角上,两太阳之中,悬颅穴也。

[2]大饥者气虚,新饱者气盛,大醉者气乱,大怒者气逆,大渴者液少,  大劳者气乏,大惊者气散,凡此者脉乱气散,行针须当避忌,  俟其必清必静,聚精会神,方保无误也。【注】[1]目胞者,一名目窠,一名目裹,即上下两目外卫之胞也。

[12]从风门行三椎下,去脊中各二寸,又以手搭背左取右,右取左,  当中指末是穴之处,正坐取之,肺俞穴也。 初起湿痰所中者,火香流气饮导之;产后瘀血所中者,通经导滞汤通活之;跌扑伤损瘀血所中者,宜散瘀葛根汤逐之;风湿所中者,万灵丹、五积散加附子温散之;汗后余邪发肿者,人参败毒散散之;房欲后外寒侵袭者,初宜服五积散加附子,次服附子八物汤温之;又有室女、孀妇,郁怒伤肝,思虑伤脾而成者,宜服归脾汤加香附青皮散之。

惟红丝疔于初起时,急用磁针于红丝尽处,砭断出血;寻至初起疮上挑破,即用蟾酥条插入,万应膏盖之,随服黄连解毒汤。[3]手掌与背,其外体虽混一不分,而其骨在内,乃各指之本节相连而成   [4]若手背与手心,皆坚硬壅肿热痛,必正其骨节,则无后患。

多生头上及胸乳间,初如李核,渐大如馒,色紫微硬,漫肿不甚疼痛。 注:[1]太白穴,主治痔漏,腹中疼痛,大便不利等证。

Leave a Reply